Výpis z registra trestov

Musíme preveriť trestnú bezúhonnosť opatrovateliek, preto vyžadujeme zaslanie aktuálneho Výpisu.